Проектът е изработен въз основа на влязъл в сила ПУП – ПРЗ одобрен със Заповед №Г-273/30.12.2013г. на Кмета на Община Варна.
Проектът предвижда изграждане на жилищна сграда с подземен гараж, 62 апартамента, 7 кабинета за собствени нужди към 7 от апартаментите и 35 избени помещения и осигурени общо 72 места за паркиране.

Категория на обекта – III-та.

Възложители – Мартин Недков и КРИСТИНА 92 ЕООД