Строежът третира монтирането на базова станция на „Транс телеком“ на плоския покрив на 5 етажна сграда, намираща се в гр. Варна, Бизнес парк Варна, Сграда 1.
Базовата станция (БС) представлява готово съоръжение – шкаф с размери 60/60/113 см, в който е монтирано цялото необходимо за функционирането на базовата станция технологично оборудване. БС се монтира върху стоманена опорна рамка. На обекта се монтират и 2 бр. антенни стойки с височина 250 см.

Категория на обекта – III-та

Възложител – Транс Телеком АД