Златибор -„Торник“ в Сърбия с най-дългия кабинков лифт в света

В Сърбия откриха най-дългия кабинков лифт в света – девет километровата линия „Златната голндола“. Тя свързва центъра на Златибор със ски зона Торник. 

Зимният планински център бе разрушен по време на бомбардировките през 1999 г., а реконструкцията му започна през 2004-а. Самата въжена линия се строи от 2016-а, струва около 13 млн. евро.

Съоръжението разполага с 55 кабини, пътуването в една посока продължава 25 минути. Еднопосочен билет за „Златната гондола“ струва 1 000 динара (9 евро) за възрастни и 550 динара за деца.

Публикувано в новини | Коментирайте

Строителните предприемачи са против нови текстове „кръпки“ в ЗУТ за т.нар. частни улици

Националната асоциация на строителните предприемачи (НАСП) реагира остро срещу последно предложените промени в Закона за устройство на територията (ЗУТ). Новите текстове търсят възможност за решаване на проблема с т.нар. частни улици, както и с имоти в междублоковите пространства. Тези казуси са особено характерни за София, но съществуват и създават трудности и в много други областни центрове.

Според предприемачите законодателите се готвят да направят поредна кръпка в ЗУТ, основен закон за работата на строителния строителният бранш.

В София в новите южни квартали улиците са прокарани върху частна земя, която общината трябва да отчужди или изкупи, иначе няма право да ги благоустроява. Цели квартали – „Витоша-ВЕЦ Симеоново, „Кръстова вада“, „Манастирски ливади“ и др., са с лоша улична настилка и без тротоари, защото общината няма право да инвестира в частна собственост.

В посочените три квартала уличната площ за изкупуване е 180 дка, цената е между 200 и 400 лева/кв.м. Само за там ще са нужни поне 50 млн.лева, а общината е заделила общо за отчуждаване 15 млн. лева, уточнява „Дневник“ в материал по темата.

Депутатите от управляващата коалиция Александър Ненков (ГЕРБ) и Искрен Веселинов (ВМРО, Обединени патриоти) са вносители на конкретните текстове за изменение в устройствения закон. Те де факто копират действащата практика в Направление „Архитектура и градоустройство“ (НАГ) на Столичната община – разрешение за строеж да се издава само ако улицата е общинска, предлагат това да се узакони чрез ЗУТ.

От години насам в София частни собственици се оказват в принудително положение да дарят на общината част от имота си, където минава улицата, за да получат искано строително разрешение. Други остават с години с блокирани проекти, чакайки общината да изкупи частта от имота им, върху която минава улица, но общината протака защото „няма предвидени достатъчно средства“.

Опитът на ГЕРБ и ВМРО да узаконят практиката на НАГ и тя да действа на национално ниво мина в началото на декември на второ четене във водещата ресорна парламентарна комисия – по регионално развитие, строителство и благоустройство. Текстовете са получили и одобрение от експерти на МРРБ и ДНСК.

Много вероятно е текстът на новосъздадената ал.16 на чл.148 от ЗУТ, предложен от депутатите Ненков и Веселинов, да бъде одобрен и от мнозинството в парламента. Той гласи:

„Разрешение за строеж в урегулиран поземлен имот се издава само при приложен подробен устройствен план (ПУП) по отношение на регулацията, в т.ч. уличната регулация, свързваща обекта с уличната или пътна мрежа и осигуряваща достъп до съответния поземлен имот. При урегулиран поземлен имот с лице на повече от една улица е достатъчно уличната регулация да е приложена по улицата, по която се осъществява достъпът до строежа“.

Гласове в парламента, които опонират на предложението, предупреждават : „От промяната следва, че собственици не могат да си ползват имота, защото общината не може да си изпълни задължението да отчуждава“.

Строителните предприемачи възразяват остро не само срещу текстовете, които искат да променят ЗУТ за т.нар.частни улици по описания начин.

„Разрешението за строеж се издава в условията на обвързана компетентност, когато са изпълнени условията по чл.148 ал.4 и ал.8. Предложената нова ал. 16 поставя издаването на този административен акт в условия на оперативна самостоятелност, тъй като прилагането на улична регулация е задължение на общината, която следва да изплати обезщетения по отчуждителните производства и да организира практическото изграждане на уличната мрежа„, се посочва в отворено писмо на НАСП.

Писмото на експертите от гилдията е изпратено до министъра на правосъдието Десислава Ахладова, до Висшия адвокатски съвет и до главните архитекти на 24-те района в София. Строителите предприемачи са против промените „на парче“ в ЗУТ. „Това е основният законодателен акт, по който се строи в държавата, а е променян вече над 90 пъти“, се казва в писмото на асоциацията.

От НАСП изискват изцяло нов закон, а не поредно кърпене на ЗУТ.

От години решение на проблемите се търси чрез промени на конкретни членове, което не дава резултат, защото проблемите в областта са принципни и за тяхното решаване трябват кардинални действия. По своята същност законът е неработещ, а гражданските протести при всяко ново законно строителство доказват, че недоверието към въведената регулация е огромно„, заявяват строителните предприемачи.

Предложението на НАСП е да се изготви изцяло нов закон, който да регламентира изоснови отношенията в строителството с баланс между гражданския интерес и бизнеса.

Асоциацията заявява, че подкрепя предложението на Камарата на архитектите в България за опростяване на процедурите и административната тежест чрез приемане на три изцяло нови закона – за регулиране на териториите, за проектирането и за строителството.

От НАСП предлагат и свой вариант на промени в текстовете на ЗУТ, които се отнасят до гилдията на строителните предприемачи.

Строителството формира 15% от брутния вътрешен продукт на страната, всяко пето семейство пряко или косвено се изхранва от работа в сектора, обръщат внимание от бранша.

„Всички ние сме отговорни за това обществен оборот за милиарди левове да се управлява по един неработещ закон. Всички участници в процеса имаме отговорност за ситуацията, но е настъпил моментът да рестартираме системата и след анализ на натрупания негативен опит да създадем работещо и справедливо законодателство“, предлага Асоциацията на строителните предприемачи. 15.12.2020 г.

Публикувано в новини | Коментарите са изключени за Строителните предприемачи са против нови текстове „кръпки“ в ЗУТ за т.нар. частни улици

Окончателно: Декември 2022 г. – краен срок всички сгради да имат технически паспорт

Декември 2022 г. е крайният срок, в който сградите в България трябва да имат изготвени технически паспорти и удължаване на този срок вече няма да има, съобщават от МРРБ.

Изискването за техническа паспортизация е от 2006-а. От 2007 г. вече се правят задължителните техническите паспорти на новите сгради – на обществените, както и на частните. По ред следват блоковете, а по-късно и другите постройки – къщите, уточняват от ДНСК.

Ако до края на следващата година дадена сграда няма такъв паспорт, по наказателна процедура кметът на общината ще възлага изготвянето му. По наредба процедурата ще се заплаща от собствениците, става ясно от изявление пред медиите на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Валентин Йовев. Начините за изпълнение по реда на Гражданския процесуален кодекс (ГПК) са два: общината се снабдява с изпълнителен лист за събиране на вземанията или се прави доброволно споразумяване със собствениците.

Техническият паспорт е абсолютно необходим документ за експлоатацията на всяка  сграда. Той обобщава информацията за изграждането ѝ, въвеждането в експлоатация и за всички елементи от нейните технически характеристики – елементи на строежа, конструктивна устойчивост, пожарна безопасност и други, вкл. показателите за енергийна ефективност.

Изискването за технически паспорт е част от европейска директива, той е задължителен за сградите държавна, общинска и частна собственост, получили разрешение за строеж от 2007 г. насам. Важи за новите строежи, за сгради след реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на съществуващ обект.

По статистически данни в България има общо 4 милиона жилища. Над 20 хиляди от тях са в сгради, които са стари и зле поддържани, което ще наложи предварително обследване – услуга, която се извършва от специализирани консултанти. Обследването ще каже какво по сградите се е амортизирало и какви мерки трябва да се предприемат, разясняват от Дирекцията за национален и строителен контрол (ДНСК).   

Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще съдейства за набавяне на информация за сградите – държавна собственост, а документацията за жилищните сгради трябва да бъде потърсена в общините, където се съхранява, ангажират се от МРРБ. По думите на  министър Йовев, почти няма неизвестна собственост на сгради или на самостоятелни обекти, така че в това отношение не се очакват затруднения.

Процентът  на съставените технически паспорти на съществуващите жилищни сгради, строени преди 2007 г., към днешна дата остава изключително нисък, отчита заместник-министър Валентин Йовев.

Отговарят експертите на ДНСК :

Кои сгради трябва да имат такъв документ по закон?
   
1. Нов строеж
Съгласно чл. 176а от Закона за устройство на територията (ЗУТ), след завършване на нов строеж, както и след реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на съществуващ строеж, се съставя технически паспорт на строежа. В него се определят сроковете за извършване на основните и текущите ремонти на строежа и се съдържат данни за всички издадени сертификати на строежа, изискващи се от други нормативни актове. Посочват се всички извършени реконструкции, основни ремонти и преустройства, съответствието на характеристиките на строежа с изискванията на действащите нормативни актове и документи и необходимите мерки за тяхното подобряване. Възложителят предоставя заверено копие от техническия паспорт на строежа на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
От министъра на регионалното развитие и благоустройството е издадена Наредба № 5 от 28 декември 2006г., с която се определят обхватът и съдържанието на техническите паспорти, както и редът за тяхното съставяне, предоставяне, регистриране и съхраняване.
Съгласно чл. 176б от ЗУТ, техническият паспорт на нов строеж се съставя от лицето, упражняващо строителен надзор, или от техническия ръководител – за строежите по чл. 14, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите, преди въвеждането му в експлоатация от компетентния орган.
2.
Съществуващ строеж:
Техническият паспорт на съществуващ строеж се съставя след обследване на строежа за установяване на характеристиките му, свързани с изискванията на чл. 169, ал. 1 и 3, от консултант, получил удостоверение по реда на наредбата, или от проектанти от различни специалности с пълна проектантска правоспособност. В техническия паспорт на строежа в сроковете по наредбата по чл. 176а, ал. 6 се вписват задължителните строителни и монтажни работи за привеждане на строежите в съответствие с изискванията на чл. 169, ал. 1 и 3. Сроковете за съставяне на техническите паспорти за отделните категории съществуващи строежи, в т.ч. държавна и общинска собственост, са определени в Наредба № 5 от 28 декември 2006г. за техническите паспорти на строежите, както следва:
    – техническите паспорти на съществуващи строежи – държавна, общинска или частна собственост, в т.ч. строежите – смесена държавна и частна собственост или смесена общинска и частна собственост, се съставят в срок до 2022 г.
 – за съществуващите строежи, на които по време на строителството е упражняван строителен надзор (за строежите, започнати след 1 септември 1999г.) и които са въведени в експлоатация преди влизане в сила на Наредбата, техническият паспорт може да се състави, без да се извършва обследване на строежа, ако лицето, на което е възложено да състави паспорта, удостовери, че строежът съответства на одобрената проектна (екзекутивна) документация и на разрешението за ползване (удостоверението за въвеждане в експлоатация). В тези случаи, техническият паспорт се съставя в срок до две години от влизане в сила на Наредбата.

След изтичане на срока, определен в Наредбата, кметът на общината възлага съставянето на технически паспорти на строежите, за които не са съставен за сметка на техните собственици, като за извършените разходи общината се снабдява с изпълнителен лист за събиране на вземането по реда на Гражданския процесуален кодекс (ГПК).

Не се съставят технически паспорти за допълващо застрояване (спомагателни, обслужващи, стопански и второстепенни постройки), огради и временни строежи.


Колко ще струва изготвянето на технически паспорт?

В чл. 9 от Наредбата е посочено, че собствениците на строежите възлагат с договор съставянето на техническите паспорти, поради което цената на тази услуга е предмет на договорни отношения между упражняващото строителен надзор лице (съответно техническия ръководител) от една страна и собствениците на строежа от друга.


Изискването за техническа паспортизация е отпреди десетина години, от 2007 г. вече се правят задължителните техническите паспорти на новите сгради – на обществените, както и на частните. По ред следват блоковете, а по-късно и другите постройки – къщите.

Крайния срок – декември 2022-а, в който всяка сграда трябва да има паспорт, започва да тече от януари тази година. Профилактичният преглед на старите сгради също е със задължителен характер.

Наред с ползата от издадения паспорт, че животът в сертифицираната сграда е по-сигурен, в по-голямата част от европейските страни сгради, които имат технически паспорт, се продават и по-скъпо. Техническият, както и енергийният паспорт, са неразделна част от имота при сделки.

Публикувано в новини | Коментирайте

МРРБ обещава единен регистър по устройство на територията

Депутатите продължават работа по новия проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (обн. ДВ. бр. 1 от 2 Януари 2001 г.), внесен от министъра на регионалното развитие и благоустройството. Проектът предвижда МРРБ да създаде и поддържа единен регистър по устройство на територията.

Регистърът ще съдържа информацията от всички регистри, досега водени от МРРБ, Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), областните администрации, общинските администрации и администрациите на районите в градовете с районно делене. Той ще е публичен, достъпен през уебсайта на МРРБ, се ангажират от институцията.

Предимствата : в регистъра ще се качват за ползване от заинтересованите страни всички разрешения за изработване и изменение на устройствени планове, актовете за тяхното одобряване, разрешения за строеж, за поставяне на преместваеми обекти, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи и съответните заповеди за премахването им. В него ще се публикуват и технически паспорти и актове за въвеждане в експлоатация на строежи, удостоверения на консултантите, извършващи оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор.

Със специална наредба ще бъдат утвърдени общи правила за организацията на административното обслужване и образци на документи за всички административни услуги, извършвани по реда на Закона за устройство на територията.

Практическото значение на въвеждането на единния регистър за гражданите и бизнеса е уеднаквяването на броя и вида на изискващите се документи и на съдържанието на заявленията за предоставяне на административни услуги, което ще намали административната тежест върху субектите.

Законопроектът цели още осигуряването на различни варианти за подаване на заявления за извършване на съответните услуги и получаване на изискваните актове от заявител, молител или жалбоподател.

За гражданите и бизнеса ще отпадне задължението да подават информация, налична в Единния регистър на МРРБ.

По новите правила тези данни ще бъдат установявани служебно от компетентните по административното производство административни органи, от организациите, предоставящи обществени услуги, лица, осъществяващи публични функции, както и от органите на съдебната власт.

Публикувано в новини | Коментирайте