Битова канализация и изместване на дъждовна канализация

гр. Варна
УПИ I-207, 208, кв. 12, ж.к. „Възраждане”, I-ви м.р.
Възложител: Оркид Сийсайд Апартаментс ЕООД

Извършени услуги:

Ателие-магазин за декорация и подаръци

Ателие-магазин за декорация и подаръци, представляващо промяна предназначението на жилище-апартамент №6 на първи етаж в жилищна сграда, находяща се на ул.”Пирин” №10 вх.Б, в ПИ №1, кв.466 по плана на 1м.р. гр. Варна

Извършени услуги:

Фотоателие, част от фоайе и балкон от киносалон

Фотоателие, част от фоайе и балкон от киносалон, представляващи преустройство и промяна на предназначението им в кафе-бар, находящи се в сграда в ПИ №95, по плана на 4-ти м.р., бул. „Владислав Варненчик” №8 гр. Варна

Извършени услуги: